ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ Меню
104

контакт-центр

Контакт-центр 0312 42 47 04

Контакт-центр0312 42 47 04

15.04.2019 / 14:28

Права споживачів ТОВ "Закарпатгаз Збут"

Відповідно до положень Типового договору постачання природного газу публікуємо права побутових споживачів

1) Отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у Договорі постачання природного газу.

2) У чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору постачання природного газу.

3) Безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу.

4) Звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням Договору постачання природного газу.

5) Вимагати від Постачальника надання письмової форми Договору постачання природного газу, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника.

6) Вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому Договором постачання природного газу порядку.

7) Проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту.

8) За умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором порядку.

9) Оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та Договором постачання природного газу.

10) Отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або Договору постачання природного газу.

11) Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та Договором постачання природного газу.